Vinterlagring av campingvogn og bubil på Norsk Fjordhestgard vil frå hausten 2020 vere gjenstand for førehandsbetaling.

Vi har to områder der campingvogn og bubil kan plasserast. Stad 1 er inne ridehall, der vogn og bubil blir plassert på sand-underlag. Stad 2 er inne i plasthall, der vogn og bubil blir plassert på fast dekke/asfalt.

© Norsk Fjordhestgard 2020