Vinterlagring av campingvogn og bubil på Norsk Fjordhestgard vil frå hausten 2020 vere gjenstand for førehandsbetaling.

Vi har to områder der campingvogn og bubil kan plasserast. Stad 1 er inne ridehall, der vogn og bubil blir plassert på sand-underlag. Stad 2 er inne i plasthall, der vogn og bubil blir plassert på fast dekke/asfalt.

Under 7 meter ridehall
Under 7 meter ridehall
Under 7 meter ridehall
Vare nr. 0001
kr3.400,00
7 - 10 meter ridehall
7 - 10 meter ridehall
7 - 10 meter ridehall
Vare nr. 0002
kr3.800,00
Under 7 meter rubbhall
Under 7 meter rubbhall
Under 7 meter rubbhall
Vare nr. 0003
kr3.600,00
7 til 10 meter rubbhall
7 til 10 meter rubbhall
7 til 10 meter rubbhall
Vare nr. 0004
kr4.000,00
Over 10 meter rubbhall
Over 10 meter rubbhall
Over 10 meter rubbhall
Vare nr. 0005
kr4.400,00
Vedlikehaldslading
Vedlikehaldslading
Vedlikehaldslading
Vare nr. 0006
kr200,00
Tidleg uthenting
Tidleg uthenting
Tidleg uthenting
Vare nr. 0007
kr150,00

© Norsk Fjordhestgard 2020