RÅDSMØTE 2021Det inviterast til rådsmøte i Stiftinga Norsk Fjordhestgard for 2021.

Møtet blir i kantina på Fjordhestgarden

onsdag 24.08.2022 kl 19.30
SAKSLISTE:

1. Opning og konstituering av rådsmøtet

· Godkjenning av fullmakter

· Godkjenning av innkalling og saksliste

· Val av møteleiar

· Val av skrivar

· Val av 2 til å skrive under møteprotokoll2. Årsmelding 2021


3. Rekneskap 2021


4. Arbeidsplan 2022/2023


5. Innkomne saker – må være styret i hende 1 veke før møtestart


6. Eventuelt


7. Val

· Val av revisor

· Val av styret for 2022/2023

· Val av rådsformann for 2022/2023 - direkte val på rådsmøtetVEL MØTT 😉

39 visninger

Siste innlegg

Se alle