Ridekurs våren 2022


PÅMELDING TIL RIDEKURS VÅREN 2022 - NORSK FJORDHESTGARD.


2022 er her og vi køyrer i gang med nye ridekurs og Knøttekurs så fort kursa blir fulltinga, og under forutsetning at Korona restriksjonane ikkje får ytterlegare innstramming.

Ridekurs og Knøttekurs har ei varigheit på 10 veker.


Det vert ikkje ridekurs i vinterferien, veke 8.


Vi opplyser om at bilder/videoar som blir tatt under kurs kan bli brukt på rideskulens facebook-side eller på heimesida vår. Om ein ikkje ønsker at bilder av eleven skal på nett, ver vennleg og gje oss beskjed.


Fjordhestgarden har ansvarsforsikring. Eventuell ulykkesforsikring må elevane halde sjølv.

Pris for ordinært ridekurs er 2200 kr, søsken nr. 2 betaler 1750 kr.

VIPPS NR 701844


Pris for Knøttekurs er 1000 kr, søsken nr.2 betaler 750 kr. VIPPS NR 701842


Alle ridekurs skal være betalt før oppstart og kvittering visast på første kurstime.


Dersom vi må gjere kortare stopp i kursa grunna smittesituasjon lokalt eller ved sjukdom hos instruktør vil vi ta igjen desse kursa så fort det lar seg gjere.

Det vil ikkje bli foretatt tilbakebetaling av kursavgift ved fravær hos elevar eller dersom det kjem innstramningar frå myndigheitene som tilsier at vi må avlyse kursa for ein lengre periode.


Vi delar elevane inn i grupper etter nivå etter kvart som påmeldingane kjem inn. Vi prøver også så godt det lar seg gjere å innfri ønske om dag, men kan dessverre ikkje garantere at alle får ønske sitt oppfylt.


For påmelding send e-post til : norsk.fjordhestgard@gmail.com Påmeldingsinfo som vi treng er : Navn på elev Alder på elev Navn på føresette Tlf til føresette E-post adresse- føresette


Skriv gjerne nokre ord om kva rideerfaring eleven har og ønske om dag som passar best.


Vi satsar på følgjande oppsett

Mandag ordinære ridekurs: 17:30 - 18:15 18:30 - 19:15 19:30 - 20:15


Tirsdag ordinære ridekurs: 18:00 - 18:45 19:00 - 19:45 20:00 - 20:45 (Vaksenkurs)


Onsdag Knøttekurs 17:30 - 18:00 18:15 - 18:45


​​​​Torsdag ordinære ridekurs: 18:00 - 18:45 19:00 - 19:45 20:00 - 20:45


Litt informasjon om ulike nivå som vi deler elvane inn i:


KNØTTEKURS Knøttekurs vil passe for alle som har lite/ingen erfaring med hest fra tidligere, og som ønsker å lære seg håndtering og ridning av hest. Dette er som det eneste kurset vi tar imot elever helt ned i 3 års alder. Kurset arrangeres fra kl 17.30 på onsdagar. Kurset har et maksimum antall elever på 5 stykker. Alle elever på Knøttekurs må ha med egen leier. Det kreves ingen tidligere erfaring med hest, opplæring vil bli gitt. Vi har hjelmar og sikkerheitsvestar til utlån.


NYBEGYNNERKURS Nybegynnerkurs passer for alle som vil begynne å ri, Aldersgrense 6 år. På nybegynnerkurs må hver elev ha med seg en som kan leie hesten hvis nødvendig. Leieren trenger ingen forkunnskaper om hest, opplæring vil bli gitt. Ha på egnet skotøy og klær for mosjon. I ridningen er målet at rytteren skal lære å ri alene i skritt og trav på forskjellige hester, kunne enkle rideveier og lære å styre, stoppe og starte.


JUNIORKURS: Junior passer for dem som kan skritte og trave sjølvstendig på ulike hestar og som er klare for å lære å galoppere på ulike hestar.


ØVEDE: Eleven har galoppert tidligere og skal i løpet av kurset bli fortrolig med å galoppere på ulike hestar.


VIDREKOMMNE: Eleven er fortrolig med alle gangarter og kan ri desse på ulike hestar.

71 visninger