Ridekurs hausten 2022.

Oppdatert: 16. sep.
Vi køyrer i gang med nye ridekurs frå måndag 26 sept.

Ridekursa har ei varigheit på 10 veker.


Det vert ikkje ridekurs i haustferien, veke 41.


Pris for ordinært ridekurs er 1900 kr,

Pris for Knøttekurs er 1000 kr,

Betalingsinformasjon blir sendt ut på mail når vi bekrefta plass etter at påmeldingsfristen 18 sept er gått ut.

Alle ridekurs skal være betalt før oppstart og kvittering visast på første kurstime.


Vi har hjelmar og sikkerheitsvestar til utlån.


Dersom vi må gjere kortare stopp i kursa ved sjukdom hos instruktør vil vi ta igjen desse kursa så fort det lar seg gjere.

Det vil ikkje bli foretatt tilbakebetaling av kursavgift ved fravær hos elevar.


Fjordhestgarden har ansvarsforsikring. Eventuell ulykkesforsikring må elevane halde sjølv.


Vi delar elevane inn i grupper etter nivå etter kvart som påmeldingane kjem inn. Vi prøver også så godt det lar seg gjere å innfri ønske om dag, men kan dessverre ikkje garantere at alle får ønske sitt oppfylt.Vi satsar på følgjande oppsett - Sjå kalenderen vår for oppdatet info:

https://www.norskfjordhestgard.com/aktivitetskalender


Mandag 18:30 - 19:15 øvede 19:30 - 20:15 øvede


Tirsdag 18:00 - 18:45 øvede 19:00 - 19:45 vidarekomne

Onsdag Knøttekurs 18:15 - 19:00


​​​​Torsdag ridekurs: 18:30 - 19:15 nybegynnar 19:30 - 20:15 nybegynnar


Litt informasjon om ulike nivå som vi deler elvane inn i:


KNØTTEKURS Knøttekurs vil passe for alle som har lite/ingen erfaring med hest fra tidligere, og som ønsker å lære seg stell og bli trygg på hest. Dette er som det eneste kurset vi tar imot elever helt ned i 2 års alder. Kurset arrangeres fra kl 18.00 på onsdagar. Alle elever på Knøttekurs må ha med egen leier. Det kreves ingen tidligere erfaring med hest, opplæring vil bli gitt.


NYBEGYNNERKURS Nybegynnerkurs passer for alle som vil begynne å ri, Aldersgrense 6 år. På nybegynnerkurs må hver elev ha med seg en som kan leie hesten hvis nødvendig. Leieren trenger ingen forkunnskaper om hest, opplæring vil bli gitt. Ha på egnet skotøy og klær for mosjon. I ridningen er målet at rytteren skal lære å ri alene i skritt og trav på forskjellige hester, kunne enkle rideveier og lære å styre, stoppe og starte.


ØVEDE: Eleven har galoppert tidligere og skal i løpet av kurset bli fortrolig med å galoppere på ulike hestar.


VIDREKOMMNE: Eleven er fortrolig med alle gangarter og kan ri desse på ulike hestar.


Vi opplyser om at bilder/videoar som blir tatt under kurs kan bli brukt på rideskulens facebook-side eller på heimesida vår. Om ein ikkje ønsker at bilder av eleven skal på nett, ver vennleg og gje oss beskjed.

76 visninger