top of page

Rideskulen våren 2023.Nytt år er igang og vi køyrer i gang med nye ridekurs frå måndag 16 januar 2023.

Ridekursa har ei varigheit på 10 veker.

 

Det vert ikkje ridekurs i vinterferien , veke 8.

 

Pris for ordinært ridekurs er 2000 kr,

Pris for Knøttekurs er 1000 kr,

Betalingsinformasjon blir sendt ut på mail når vi bekrefta plass .

Alle ridekurs skal være betalt før oppstart.

 

Vi har hjelmar og sikkerheitsvestar til utlån.

 

Dersom vi må gjere kortare stopp i kursa ved sjukdom hos instruktør vil vi ta igjen desse kursa så fort det lar seg gjere.

Det vil ikkje bli foretatt tilbakebetaling av kursavgift ved fravær hos elevar.

 

Fjordhestgarden har ansvarsforsikring. Eventuell ulykkesforsikring må elevane halde sjølv.

 

Vi delar elevane inn i grupper etter nivå etter kvart som påmeldingane kjem inn. Vi prøver også så godt det lar seg gjere å innfri ønske om dag, men kan dessverre ikkje garantere at alle får ønske sitt oppfylt.

 

 

Vi satsar på følgjande oppsett

Mandag

17:30 - 18:15 Knøtt/nybegynnar -2 ledige plassar
18:30 - 19:15 nybegynnar
19:30 - 20:15 øvede

 

Tirsdag

17:15 - 18:00 voksne - 2 ledige plassar
18:15 - 19:00 øvede
19:15 - 20:00 vidarekomne

 

​​​​Torsdag
18:30 - 19:15 nybegynnar/ øvede
19:30 - 20:15 nybegynnar/ øvede - 5 ledige plassar

 

Litt informasjon om ulike nivå som vi deler elvane inn i:

 

KNØTTEKURS Knøttekurs vil passe for alle som har lite/ingen erfaring med hest fra tidligere, og som ønsker å lære seg stell og bli trygg på hest. Dette er som det eneste kurset vi tar imot elever helt ned i 2 års alder. Kurset arrangeres fra kl 18.00 på onsdagar. Alle elever på Knøttekurs må ha med egen leier. Det kreves ingen tidligere erfaring med hest, opplæring vil bli gitt.

 

NYBEGYNNERKURS Nybegynnerkurs passer for alle som vil begynne å ri, Aldersgrense 6 år. På nybegynnerkurs må hver elev ha med seg en som kan leie hesten hvis nødvendig. Leieren trenger ingen forkunnskaper om hest, opplæring vil bli gitt. Ha på egnet skotøy og klær for mosjon. I ridningen er målet at rytteren skal lære å ri alene i skritt og trav på forskjellige hester, kunne enkle rideveier og lære å styre, stoppe og starte.

 

ØVEDE: Eleven har galoppert tidligere og skal i løpet av kurset bli fortrolig med å galoppere på ulike hestar.

 

VIDREKOMMNE: Eleven er fortrolig med alle gangarter og kan ri desse på ulike hestar.

 

Vi opplyser om at bilder/videoar som blir tatt under kurs kan bli brukt på rideskulens facebook-side eller på heimesida vår.

bottom of page