Prisliste

Ridetimar / køyring / tur

Privat 30 minutt

Privat 60 minutt

Gruppetime 60 minutt - minst 2 stk, pris per person

Rideskule 10 gonger

Voltige gruppe 60 minutt

Køyring lita vogn 60 minutt

Køyring stor vogn 4-8 personer (mogelegheit for rullestol) avslag for fast avtale

Klippekort ridetimar 30 minutt

Klippekort ridetimar 60 minutt

Hest på fôr per måned

Prisane for tur er dei same som for ridetimane. Tur på 1 time kostar 200 kr per stk, 400 per stk for 2-timerstur osv.

Oppstalling

Oppstalling per døgn

Oppstalling med pensjon

Oppstalling pr mnd med dugnad

Oppstalling pr mnd utan dugnad

Fullpensjon pr mnd

Fôr pr kg.

Vaskespilt/stallgang/boks til vask/veterinær/hovslager for ikkje-oppstallatør

Oppstalling er inkl. flis, boks og paddock. Fôr kjem i tillegg.

Ridehall

Per gang for oppstallørar

Per gang ikkje oppstallør

Per måned for oppstallører

Per måned ikkje oppstallør

Leige av hallen 60 minutt (aleine)

Leige av hallen 1 dag

Leige av hall + kantine 1 dag

Leige av hall ei helg fre kveld/søn

Leige av hall + kantine fre kveld/søn

Kantine

Leige av kantine møte

Leige av kantine dag

Leige av kantine helg

Leige av kantine + uteområde

 

Vinterlagring av vogn/bubil

            * Sjå prisar under Vinterlagring

400,-
200,-
200,-
1500,-
500,-
400,-
1000,-
1800,-
3600,-
500,-

200,-

400,-

800

1800-

4000,-

4,50

100,-

50,-

100,-

300,-

600,-

200,-

1500,-

2000,-

3500,-

4000,-

500,-

1000,-

2000,-

1500,-

Prisane gjeld frå 01.01.2020