Prisliste

Ridetimar / køyring / tur

Privat 30 minutt

Privat 60 minutt

Gruppetime 60 minutt - minst 2 stk, pris per person

Rideskule 10 gonger

Voltige gruppe 60 minutt

Køyring lita vogn 60 minutt

Køyring stor vogn 4-8 personer (mogelegheit for rullestol) avslag for fast avtale

Klippekort ridetimar 30 minutt

Klippekort ridetimar 60 minutt

Hest på fôr per måned

Prisane for tur er dei same som for ridetimane. Tur på 1 time kostar 200 kr per stk, 400 per stk for 2-timerstur osv.

Oppstalling

Oppstalling per døgn

Oppstalling per måned

Fôr per kilo

Pensjon per dag

Pensjon per helligdag

Oppstalling med pensjon korttid, per dag

Fullpensjon per måned

Ridehall

Per gang for oppstallørar

Per måned for oppstallører

Per gang ikkje oppstallør

Per måned ikkje oppstallør

Leige av hallen 60 minutt (aleine)

Leige av hallen dag

Årskort for hall

Fullpensjon pr. mnd

Anna

Trening av hest per 60 minutt

Vask av hest ved bruk av hall/berre vask

Leige av kantine møte

Leige av kantine dag

Leige av kantine + uteområde helg

tillegg for matservering per person

Vinterlagring av vogn/bubil

            * Sjå prisar under Vinterlagring

200,-

400,-

200,-

1500,-

500,-

400,-

1000,-

1800,-

3600,-

500,-

200,-

800,-

4,50

50,-

100,-

250,-

1500,-

1500,-

100,-

300,-

120,-

600,-

200,-

1200,-

3000,-

200,-

50,-/100,-

500,-

1000,-

1000,-

100-200,-

Sjå *

Prisane gjeld frå 01.01.2020

© Norsk Fjordhestgard 2020