top of page

Prisliste

Ridetimar 

Privat 30 minutt

Gruppetime 60 minutt - minst 2 stk, pris per person

Oppstalling

Oppstalling per døgn.

Oppstalling pr mnd med dugnad

Fôr pr kg.

Bruk av vaskespillt for ikkje oppstallører pr gang

Oppstalling er inkl. flis, boks og paddock. Fôr kjem i tillegg.

400,-
250,-

  200,-

1200,-

     5,00

  100-

Ridehall

Per gang for oppstallørar

Per gang ikkje oppstallør

Per måned for oppstallører

Per måned ikkje oppstallør

Halvårskort oppstallør

Halvårskort ikkje oppstallør

Årskort oppstallør

Årskort ikkje oppstallør

Familiekort halvår

Familiekort år

Leige av hallen 60 minutt (aleine)

Leige av hallen 1 dag

Leige av hall + kantine 1 dag

Leige av hall ei helg fre kveld/søn

Leige av hall + kantine fre kveld/søn

Kantine

Leige av kantine møte

Leige av kantine dag

Leige av kantine helg

Leige av kantine + uteområde

 

Vinterlagring av vogn/bubil

            * Sjå prisar under Vinterlagring

50,-

100,-

300,-

500,-

1200,-

2400,-

2000,-

3500,-

2500,-

4000,-

200,-

1500,-

2000,-

3500,-

4000,-

500,-

1000,-

2000,-

1500,-

Prisane gjeld frå 01.10.2023

bottom of page