Vinterlagring av campingvogn, buss, lastebil, båt og bubil på Norsk Fjordhestgard vil frå hausten 2021 bli lagt inn i vår eigen nettbutikk. Der kan du kjøpe plass til objektet ditt på førehand, og du kan velge om du vil ha tillegg som vedlikehaldslading. 

Du kjøper då eitt døgn vedlikehaldslading pr. 2 mnd, der vi vil utføre lading ved hjelp av din kabel på vårt straumnett. Kravet er at du har minimum 25 meter 2.5mm3 gummikabel tilgjengeleg. Plastkabel vil ikkje bli akseptert. 

Vi har to områder der campingvogn og bubil kan plasserast. Stad 1 er inne i ridehall, der vogn og bubil blir plassert på sand-underlag. Stad 2 er inne i plasthall, der vogn og bubil blir plassert på fast dekke/asfalt. 

Vi set inn utstyret seinast 1.oktober, og vil ta det ut att til påske 2022.

3400,-

3800,-

200,-

3600,-

4000,-

4400,-

200,-

150,-

Stad 1 - underlag av sand

Opp til 7 meter

7-10 meter

Vedlikehaldslading

Stad 2 - fast dekke

Opp til 7 meter

7-10 meter

Over 10 meter

Vedlikehaldslading

Tidleg ut

Regelverk:
- Propanflasker skal lagrast heime
- Bubil/campingvogn må vere forsikra gjennom heile perioden
- Leigeavtalen gjeld frå oktober til april
- Bruk av åpen ild/røyking i lokala er ikkje tillatt
- Vedlikehaldslading kun med godkjent 2,5-kvadrat gummikabel
- Lagring hjå Norsk Fjordhestgard kun mot komplett betalt ordre. Bilar/vogner som blir levert på Fjordhestgarden utan komplett oppgjer, blir ikkje parkert innandørs og står der på eigars ansvar.