Vinterlagring av campingvogn og bubil på Norsk Fjordhestgard vil frå hausten 2020 vere gjenstand for førehandsbetaling. Dette fordi vi går over til VippsGO som oppgjersform, og for å vere sikre på at vi ikkje sel for mange lagringsplassar. 

Vi har to områder der campingvogn og bubil kan plasserast. Stad 1 er inne ridehall, der vogn og bubil blir plassert på sand-underlag. Stad 2 er inne i plasthall, der vogn og bubil blir plassert på fast dekke/asfalt. 

Nytt av året er at vi kan tilby veldikehaldslading av vogna di eller bubilen. Det vil vere anledning til å kjøpe eitt døgn vedlikehaldslading pr. 2 mnd, der vi vil utføre lading ved hjelp av din kabel på vårt straumnett. Kravet er at du har minimum 25 meter 2.5mm3 gummikabel tilgjengeleg. Plastkabel vil ikkje bli akseptert. 

Det vil også vere anledning å bestille tidleg uthenting. Om dette ikkje blir spesifisert i bestilling, vil vogn eller bubil vere tilgjengeleg for uthenting til påske. 

3400,-

3800,-

200,-

150,-

3600,-

4000,-

4400,-

200,-

150,-

Regelverk:
- Propanflasker skal lagrast heime
- Bubil/campingvogn må vere forsikra gjennom heile perioden
- Leigeavtalen gjeld frå oktober til april
- Bruk av åpen ild/røyking i lokala er ikkje tillatt
- Vedlikehaldslading kun med godkjent 2,5-kvadrat gummikabel
- Lagring hjå Norsk Fjordhestgard kun mot komplett betalt ordre. Bilar/vogner som blir levert på Fjordhestgarden utan komplett oppgjer, blir ikkje parkert innandørs og står der på eigars ansvar.
Rubbhall og ridehall er no fullbooka. 

Stad 1 - underlag av sand

Opp til 7 meter

7-10 meter

Vedlikehaldslading

Tidleg ut

Stad 2 - fast dekke

(Fullbooka i år)

Opp til 7 meter

7-10 meter

Over 10 meter

Vedlikehaldslading

Tidleg ut