top of page

Vinterlagring av campingvogn og bubil på Norsk Fjordhestgard vil frå hausten 2022 bli lagt inn i vår eigen nettbutikk. Der kan du kjøpe plass til objektet ditt på førehand, og du kan velge om du vil ha tillegg som vedlikehaldslading. Nettbutikken opnar i midten av august.

Ved vedlikehaldslading kjøper då eitt døgn lading pr. 2 mnd, der vi vil utføre lading ved hjelp av din kabel på vårt straumnett. Kravet er at du har minimum 25 meter 2.5mm3 gummikabel tilgjengeleg. Plastkabel vil ikkje bli akseptert. 

Vi har to områder der campingvogn og bubil blir lagra, ridehall og rubbhall. Begge stader står vogna eller bubilen din  trygt og tørt gjennom vinteren. Grunna arbeid med å organisere innsetting og utnyttelse av plassen på best moleg måte vil det ikkje være høve å tinge plassering konkret i ridehall eller rubbhall. 

Vi set inn utstyret i slutten av veke 42  og vil ta det ut att til palmehelga i veke 13 hvis værforholda tillet dette.

3500,-

4000,-

200,-

 

Prisar for lagring  22/23

Opp til 7 meter

7-10 meter

Vedlikehaldslading

Regelverk:
- Propanflasker skal lagrast heime
- Bubil/campingvogn må vere forsikra gjennom heile perioden
- Leigeavtalen gjeld frå oktober til april
- Bruk av åpen ild/røyking i lokala er ikkje tillatt
- Vedlikehaldslading kun med godkjent 2,5-kvadrat gummikabel
- Lagring hjå Norsk Fjordhestgard kun mot komplett betalt ordre. Bilar/vogner som blir levert på Fjordhestgarden utan komplett oppgjer, blir ikkje parkert innandørs og står der på eigars ansvar.
bottom of page