top of page
Framgangsmåte for bestilling av vinterlagring:

Scroll ned til feltet for registreringsnummer, og fyll inn nummeret på det du vil lagre. Les av kva lengde objektet ditt er oppført med, og finn rett vare i nettbutikk. 

Hugs å føre på registreringsnummer på bestilling, då dette vil bli sjekka opp mot registeret ved betalt ordre. Feil oppføring/bestilling medfører eit gebyr på 500,- som blir fakturert i etterkant. Det vil ikkje vere anledning til å lagre noko før korrekt beløp er betalt.
bottom of page