Vinterlagring - informasjon

Oppdatert: 10. jan.

Vi planlegg å setje inn vogner, bubilar, lastebilar og båtar i løpet av oktober. Dette er ein jobb vi på Norsk Fjordhestgard tar oss av, så de slepp vere her når ting skal i hus. På biletet under ser de ein oversikt over dei stadane de kan setje i frå dykk det som skal lagrast, og for dei av dykk med nøklar til bubil/buss kan desse leverast inn på Coop Reed fram til kl. 20 kvar kveld i vekedagane, og fram til klokka 18 på laurdagar. Innlevering av nøklar på søndagar kun etter nærare avtale.


Ein kan ikkje lagre gassflasker i einingane medan desse står på Norsk Fjordhestgard - og eininga må vere forsikra og registrert under heile lagringa.


Plasser kvitteringa frå bestillinga di i eitt av vindauga på eininga di, før du set den på plass på Norsk Fjordhestgard.


Om du har bestilt vedlikehaldslading, hugs at det då må vere tilgang til ein 2.5mm3 ladekabel på minst 20 meter.48 visninger

Siste innlegg

Se alle