Vinterlagringa utsolgt for vinteren 22/23

Oppdatert: 14. sep.

Det er no utsolgt for plassar til lagring av campingvogner og bubilar på Fjordhestgarden for vinteren 22/23

Bubil og campingvogn må seinast være parkert på angitt plass på fjordhestgarden innen fredag 21 oktober. Vi planlegg å setje inn vogner, bubilar og båtar i slutten av veke 42. Dette er ein jobb vi på Norsk Fjordhestgard tar oss av, så de slepp vere her når ting skal i hus. På biletet under ser de ein oversikt over dei stadane de kan setje i frå dykk det som skal lagrast, og for dei av dykk med nøklar til bubil / campingvogn kan desse leverast inn på Coop Marked Reed fram til kl. 20 kvar kveld i vekedagane, og fram til klokka 18 på laurdagar. Innlevering av nøklar på søndagar kun etter nærare avtale.


Alle enheiter blir tatt ut til palmehelga i veke 13 dersom værforholda tilseier dette.

Vi har ikkje moglegheit for å tilby tidleg uthenting av vogner og bubilar, dette av praktiske hensyn. Husk dette hvis du eventuelt skal bestille time for EU-kontroll!


Ein kan ikkje lagre gassflasker i einingane medan desse står på Norsk Fjordhestgard - og eininga må vere forsikra og registrert under heile lagringa.


Plasser kvitteringa frå bestillinga di i eitt av vindauga på eininga di, før du set den på plass på Norsk Fjordhestgard.


Om du har bestilt vedlikehaldslading, hugs at det då må vere tilgang til ein 2.5mm3 ladekabel på minst 20 meter.


233 visninger

Siste innlegg

Se alle