top of page

Prisliste

VAKSNE:

Riding på bane 30 minuttar

Turriding 30 minuttar

Turriding 60 minuttar

Turriding 90 minuttar

BORN (0-13 ÅR)

Lille runden ca. 15 minuttar 

Riding på bane 30 minuttar

Turriding 30 minuttar

Turriding 60 minuttar

GRUPPE (min 4 stk. etter avtale)

Riding på bane 30 minuttar

Turriding 30 minuttar

Turriding 60 minuttar

Turriding 90 minuttar

250,- pers

250,- pers

550,- pers

750,- pers

100,- pr. barn

200,- pr. barn

200,- pr. barn

350,- pr. barn

150,- pr. pers/barn

150,- pr. pers/barn

350,- pr. pers/barn

500,- pr. pers/barn

Alle prisar inkluderer at man er med på oppsaling og stell av hesten før og etter riding - om ikkje anna er avtalt på førehand.

For bestilling, ta kontakt med:

Line Kandal Ramslien

Janne Håheim

Tlf. 907 79 951

Tlf. 918 02 425

 

Grupper over 3 personar som vil ri samtidig, eller riding på andre dagar og tidspunkt enn oppsatt, kan vi ta ved ledig kapasitet etter avtale. 

BETALING TIL VIPPS NR. 701844

Prisane gjeld 2021 - 2022

bottom of page